Personvernregler for Tripmonster

Hvem har ansvar for behandlingen av dine personopplysninger?

Identitet: TRIPMONSTER, S.L.
Postadresse: C/ Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madrid, Spania
Telefon: (+34) 910 78 22 77
Kontakt: https://no.tripmonster.com/aftersale/mytrips/#/login/nb-NO/343
Ansvarlig for beskyttelse av personopplysninger (DPO): Gustavo Ferrero
Kontakt DPO.: [email protected]

Med hvilket formål behandler vi personopplysningene dine?

I samsvar med EUs Forordning for Personvern 2016/679 (GDPR) informerer vi at TRIPMONSTER, S.L. behandler sine kunders personopplysninger med følgene formål:

 • Utføre korrekt forvaltning av kjøp, reservasjon, konsultasjon og utstedelse av alle typer billetter og reisekuponger.
 • Forbedre tjenestene du abonnerer på, ved å studere dine vaner som bruker for å tilpasse tjenestene til din smak og dine behov.
 • Utvikle en kommersiell profil basert på dine personopplysninger, for å kunne sende deg personlig annonsering som er profilert ved hjelp av cookies.
 • Sende nyhetsbrev og kampanjer med reklame fra Tripmonster og tredjeparter som vi samarbeider med: AirHelp, RentalCars, Booking.com.
 • Forebygge misbruk og svindel (for eksempel uredelig virksomhet, tjenestenekt-angrep, utsending av søppelpost, blant annet).
 • Overføring av personopplysninger til offentlige organer og myndigheter når dette er påkrevd i henhold til lover og forskrifter.

For hvor lang tid oppbevarer vi personopplysningene dine?

Personopplysningene dine oppbevares så lenge det kommersielle kontraktsforholdet varer, samt så lenge det er nødvendig for å overholde de rettslige forpliktelsene eller til du ber om sletting.

Hvilken legitimitet kreves for behandlingen av dine personopplysninger?

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene dine er opprettelsen av en kontrakt med Tripmonster knyttet til kjøpte tjenester og produkter.

Til hvilke mottakere blir personopplysningene dine kommunisert?

Hvis du har gitt ditt samtykke, blir opplysningene dine kommunisert til de andre enhetene som det er nødvendig å overføre nevnte opplysninger til, for levering av abonnert eller anskaffet tjeneste, for eksempel til globale distribusjonssystemer, flyselskaper, hotellvirksomheter, hotell-grossister og turoperatører, samt til leverandørene av Tripmonster. De kan også overføres i tilfeller der det foreligger en lovlig forpliktelse.

Hva er dine rettigheter når du gir oss dine personopplysninger, og hvordan kan du utøve dem?

Du har rett til å få bekreftelse på hvorvidt Tripmonster behandler personopplysninger som angår deg. Du har også rett til å be om tilgang til personopplysningene dine, samt å be om korreksjon av unøyaktige opplysninger, eller om nødvendig, forespørre fjerning når det blant annet ikke lenger er nødvendig å beholde opplysningene for de formålene de ble innhentet for. Under visse omstendigheter kan du be om begrenset behandling av personopplysningene, og i så fall vil vi bare beholde dem for eventuelle fordringer og utøvelsen av disse.

Under visse omstendigheter og av grunner knyttet til din spesifikke situasjon, kan du avvise behandlingen av personopplysningene dine. Tripmonster vil stoppe behandlingen av personopplysningene, med unntak av tvingende legitime grunner eller ved fordringer og utøvelsen av disse.
Hvis du nekter å gi de forespurte opplysningene under prosessen med å bestille eller kjøpe flybilletter, eller hvis opplysningene som er oppgitt, ikke er fullstendige og/eller nøyaktige, vil vi ikke kunne gjennomføre forespørselen din om bestilling eller kjøp av reise eller noen annen forespørsel som krever spesifikke personopplysninger.

På samme måten kan du utøve retten til overføring av opplysningene, samt til enhver tid å trekke tilbake samtykket uten at dette påvirker legitimiteten av behandlingen som var basert på dette samtykket før det trekkes tilbake.

Hvis du ønsker å benytte deg av noen av rettighetene dine, kan du kontakte oss via koblingen som er aktivert på https://no.tripmonster.com/aftersale/mytrips/#/login/nb-NO/343

Husk å gi så mye informasjon som mulig vedrørende forespørselen din:

 • Fornavn og etternavn
 • E-postadressen som du bruker til kontoen eller portalobjektet for forespørselen.

Du kan henvende deg til Agencia Española de Protección de Datos (Det spanske Byrå for Personvern) og andre kompetente, offentlige organer for ethvert krav som oppstår ved behandling av dine personopplysninger.

Hvilke Cookies bruker vi?

For å finne ut om informasjonskapslene vi bruker på dette mobilnettstedet / applikasjonen, kan du lese vår policy for informasjonskapsler nedenfor på denne siden.

Vilkår for tilgang og bruk av vårt webområde

Brukeren er selv ansvarlig for tilgang til webområdet vårt og dette innebærer å akseptere og ha kunnskap om juridiske advarsler samt de inkluderte vilkår og betingelser. Tripmonster forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å foreta så mange endringer og modifikasjoner som det anser passende og nødvendige for webområdet.

Forpliktelse til å bruke webområdet og dets innhold på en riktig måte

Brukeren aksepterer riktig og lovlig bruk av webområdet og verktøyene som tilbys, i henhold til gjeldende lovgivning og de instruksjoner og lovgivning som denne blir meddelt.

Brukeren forplikter seg eksklusivt til bruk av webområdet og alt innholdet for lovlige formål og ikke til forbudt bruk, som ikke krenker gjeldende lovgivning og/eller kan være til skade for Tripmonster eller enhver tredjepart, og/eller som kan forårsake skade direkte eller indirekte.

For dette formål vil brukeren avstå fra å bruke noe av innholdet på webområdet til ulovlige formål eller som er forbudt i henhold til gjeldende lovgivning, som er skadelig for tredjeparts rettigheter og interesser, eller som på noen måte kan skade, gjøre ubrukelig, overbelaste, forringe eller forhindre normal bruk av nettet, datautstyr eller dokumenter (hacking) tilhørende Gruppen, andre brukere og en hvilken som helst Internett-bruker (maskinvare og programvare).

Retningslinjer for Beskyttelse av Personopplysninger

I samsvar med den gjeldende Lov om Personopplysninger og garanti for digitale rettigheter (Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, 3/2018), informerer TRIPMONSTER SL, med kontor i C/ Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madrid, Spania (fra nå av TRIPMONSTER), at for å kunne navigere på www.tripmonster.no eller www.tripmonster.com, heretter WEBOMRÅDENE, eller for å foreta et kjøp, er det nødvendig å oppgi visse grunnleggende personopplysninger som vil bli behandlet både automatisk og ikke-automatisk og at de vil bli innlemmet i tilsvarende automatiserte filer som allerede ble registrert hos den kompetente myndighet som TRIPMONSTER eier og har ansvar for.

TRIPMONSTER vil be om visse personopplysninger som er obligatoriske for å kunne fullføre reservasjon av produktet som det skal opprettes kontrakt om.

Hensikten med innhenting og automatisert behandling av personopplysningene er å opprettholde kontraktsforholdet som er etablert med TRIPMONSTER, samt forvaltningen av kjøp, reservasjon, konsultasjon og utstedelse av alle typer reisebilletter og reisekuponger, samt håndtering, administrasjon, forbedring og relevans i forhold til preferanser og ønsker for produkter og tjenester, samt levering på tradisjonelt vis og/eller elektronisk, av administrativ informasjon, teknisk, organisatorisk og/eller kommersiell, om produkter og tjenester som tilbys, eller som kan tilbys av TRIPMONSTER og deres samarbeidende selskaper.

På samme måte vil personopplysninger bli innhentet med følgende formål:

 1. I forbindelse med aktiviteter knyttet til et reisebyrå.
 2. Leveranser til deltakere i tjenesten som forespurt av brukeren.
 3. Kontrollere kredittkort og andre typer betalingskort.
 4. Studier av brukerens bruk av tjenestene.
 5. Kontrollere, vedlikeholde og utvikle systemer og statistiske analyser.
 6. Publisering, markedsføring og kommersiell prospektering.
 7. Sende spørreundersøkelser som brukeren ikke er forpliktet til å svare på.
 8. Motta automatiske anrop (uten menneskelig innblanding) og SMS- meldinger for direkte salg, annonsering eller relatert til en avtalt tjeneste, inkludert Premium-type SMS.

Brukeren er i alle tilfeller ansvarlig for riktigheten av opplysningene som oppgis, og TRIPMONSTER reserverer seg retten til å nekte tjenester til alle brukere som har oppgitt falske opplysninger, uten at dette berører andre tiltak fastsatt ved lov.

Levering av alle personopplysninger som kreves for å avtale tjenester for BRUKEREN, er obligatorisk, og TRIPMONSTER kan nekte registrering til alle som ikke skaffer tilveie slike personopplysninger. Eieren av personopplysningene autoriserer uttrykkelig TRIPMONSTER til å overføre opplysningene til de enhetene som er nødvendige, for det formål å behandle personopplysningene som er autorisert av brukeren, til levering av tjenester som brukeren har abonnert på fra TRIPMONSTER, som for eksempel flyselskaper, hotellvirksomheter, hotell-grossister og turoperatører, eller for realisering av bruk som er godkjent av brukeren i samsvar med denne betingelsen.

TRIPMONSTER kan, og bør, overføre Personopplysningene til andre selskaper med samme formål som angitt ved innhentingen av personopplysningene, i forrige avsnitt.

Eieren av personopplysningene gir uttrykkelig samtykke til overføring eller kommunikasjon av personopplysningene som er inkludert i filen referert til tidligere, til disse selskapene. I alle tilfeller garanterer TRIPMONSTER å ivareta konfidensialiteten og sikkerheten av Personopplysningene i internasjonale overføringer av opplysninger som kan finne sted i disse oppdragene, men avhengig av destinasjon, reservasjon og kjøp, advares det spesielt at personopplysningene må overføres for å kunne opprette en reservasjon eller kjøp, til selskaper i land eller av nasjonalitet som ikke garanterer for sikkerheten til personopplysningene ved ikke å kreve en bestemt lovgivning, så blir det forstått at kjøp, reservasjoner og konsultasjoner for reiser, billetter og kuponger til disse selskapene eller nevnte land, medfører deres uttrykkelige samtykke til å overføre de nødvendige personopplysningene for gjennomføring av kjøp, konsultasjon og reservasjon.

Eieren av personopplysningene har til enhver tid rett til innsyn i de automatiserte filene og kan utøve rettighetene sine til korrigering, sletting og avvisning av vilkårene som inngår i lovgivningen om personvern og kan tilbakekalle sitt samtykke til behandling og overføring av personopplysningene. Ved ønske om å benytte noen av rettighetene, kan du kontakte oss via koblingen som er aktivert på https://no.tripmonster.com/aftersale/mytrips/#/login/nb-NO/343

I samsvar med avtalen som ble inngått mellom EU-kommisjonen og USAs tollvesen for luftfartssikkerhet og transport i 2001, gir brukeren, som reserverer flybilletter med destinasjon og/eller oppholdssted i USA, sitt uttrykkelige samtykke til TRIPMONSTER til å overføre de personopplysningene som brukeren har levert, til USAs tollvesen, med det formål å øke lufttransportens sikkerhet.

TRIPMONSTER har inkludert de lovbestemte sikkerhetsforanstaltningene i sine anlegg, systemer og filer. Dette garanterer også konfidensialiteten til Personopplysningene.

® 2009-2018 TRIPMONSTER SL. Alle rettigheter reservert. All rights reserved.

Retningslinjer for informasjonskapsler for Tripmonster

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er informasjonspakker som blir sendt fra et spesifikt nettsted og som lagres i brukerens nettleser. Disse kapslene tillater nettstedet å innhente diverse informasjon om brukerens nettvaner.

Bruken av disse er først og fremst for å forbedre funksjonene og å motta analytisk informasjon om aktiviteten på nettstedet. I tillegg kan de brukes for å tilby en personlig tilpasset brukeropplevelse hvor brukernes tidligere fremferd og preferanser er tatt hensyn til.

Hvilke typer informasjonskapsler bruker Tripmonster?

1. I FORHOLD TIL HVEM SOM ADMINISTRERER DEM

Egne informasjonskapsler: De vi administrerer selv med hensikt å forbedre brukeropplevelsen.

Informasjonskapsler fra tredjeparter: De som er etablert av våre leverandører og samarbeidspartnere.

2. I FORHOLD TIL VARIGHETEN PÅ LAGRINGEN AV INFORMASJONEN

Sesjonsavhengige kapsler: Disse lagrer informasjon mens du surfer på nettet til for eksempel å huske flyreiser og datoer du har valgt.

Faste informasjonskapsler: Gjør det mulig for informasjonen å være tilgjengelig i løpet av en lengre periode, til og med etter at besøket er avsluttet.

3. I FORHOLD TIL HENSIKT

Tekniske informasjonskapsler: Disse er vesentlige for at nettsiden skal fungere godt og for at alle funksjonene kan benyttes.

Analytiske informasjonskapsler: Måler antall brukere og hvordan de bruker nettstedet. Denne informasjonen måles og analyseres for å finne ut hva som kan forbedres.

Informasjonskapsler med reklame- og atferdsformål: Innhenter informasjon for å organisere reklame på en effektiv måte på nettsiden vår. Samtidig samler de inn informasjon om surfingen for slik å kunne tilby mer interessante og velegnede tilbud til hver bruker.

Informasjonskapsler for sosiale media: Disse er nødvendige for å kunne dele nettsiden vår i sosiale media. Disse kapslene er administrert av det sosiale nettverket du henvender deg til.

Informasjonskapsler fra tredjeparter benyttet på Tripmonster

TILBYDER  MER INFORMASJON
Adwords https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/
Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no
Google https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/
Doubleclick https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/
Tradedoubler http://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/
Smartlook https://help.smartlook.com/en/articles/3388936-recording-sensitive-data
Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter https://twitter.com/en/privacy
Yahoo https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/topics/cookies/index.htm
Bing https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
Kayak https://www.kayak.no/privacy
Skyscanner https://www.skyscanner.com/cookiepolicy.aspx

Behandling av dine informasjonskapsler

Merk at dersom du deaktiverer enkelte informasjonskapsler vil ikke surfeopplevelsen være like god som vi har tiltenkt og utviklet den. Likevel, dersom du ønsker å administrere kapslene dine kan du gå inn på de følgende linkene alt etter hvilken nettleser du bruker:

I tillegg kan du finne informasjon om informasjonskapslene lagret på andre nettsider med verktøy som Ghostery.

Opt-out Smartlook.

Om du vil ha mer informasjon om bruken av informasjonskapsler kan du bruke vårt kontaktskjema.

Tripmonster.no bruker informasjonskapsler

Disse brukes til ulike formål. Ved å klikke på “Alle informasjonskapsler” godtar du vår erklæring om Personvern og informasjonskapsler , og vi mottar de ikke-funksjonelle informasjonskapslene. Via disse ikke-funksjonelle informasjonskapslene kan Tripmonster.no henvende seg til deg på et annet nettsted basert på sidene du har besøkt.

Vis mer
Alle informasjonskapsler Nødvendige informasjonskapsler