Tripmonster Vilkår og betingelser

1. Bruk av nettstedet

Les vilkår og betingelser grundig før du bruker nettstedet vårt; husk at du ved å foreta et kjøp aksepterer disse vilkårene og betingelsene.

1.1. Nettstedene www.tripmonster.com (https://www.tripmonster.com) og www.tripmonster.no (https://no.tripmonster.com), heretter benevnt «nettsteder», tilhører Travelgenio SL, heretter benevnt «TRIPMONSTER», et selskap med registrert adresse c/Albasanz, 15, Edificio A, 2º Izq., 28037, Madrid (Spania) og MVA-nummer CIF B85761120, oppført i det merkantile registeret i Madrid, volum 27001, bok: 0, Sidenummer: 1, Avsnitt: 8, Blad: M 486495, Oppføring: 1; Selskapets forretningsformål er å være et reisebyrå, og til det formålet har det en lisens utstedt av Madrid-provinsen, nummer CICMA 2333, under dekret 99/1996 av 27. juni, som regulerer utøvelsen av aktivitetene til reisebyrå i Madrid-provinsen.

1.2. TRIPMONSTER tilbyr bruk av «nettstedene» for å utøve sine nettbaserte reisebyråtjenester, og brukeren av disse, heretter BRUKEREN, må ubetinget godta de generelle vilkårene og betingelsene som er angitt her. Brukeren gir uttrykkelig og aksept av og uforbeholden overholdelse av alle TRIPMONSTERs generelle vilkår og betingelser. Brukere som ikke godtar våre vilkår og betingelser, har ikke rett til å bruke TRIPMONSTER-nettstedene.

1.3. Brukeren erklærer å være myndig med rettsevne til å tilegne seg tjenestene som tilbys via TRIPMONSTERs nettsteder. Brukeren angir også at all informasjonen denne avgir for å få tilgang til dette nettstedet samt under bruken av det, er sann, fullstendig og nøyaktig.

Brukere er alene ansvarlige for deres bruk av nettstedene, og det ansvaret innebærer at de aksepterer og kjenner til de juridiske ansvarserklæringene og vilkårene og betingelsene for bruken av nettstedet. Turistprodukter og -tjenester som blir bestilt og kjøpt av brukeren på dette nettstedet, reguleres av kjøpsvilkårene og betingelsene som må være uttrykkelig akseptert.

TRIPMONSTER kan foreta endringer, tilpasninger og justeringer på nettstedene til enhver tid, uten behov for foregående varsel.

1.4 Brukeren påtar seg å bruke nettstedene korrekt, så vel som verktøyene som tilbys, i overensstemmelse med lovgivningen, disse generelle vilkårene og betingelsene og alle instruksjoner og notiser som måtte bli meddelt.

Brukeren forplikter seg til å bruke nettstedene og alt deres innhold utelukkende til lovlige og ikke-forbudte formål som ikke overtrer gjeldende lovgivning og/eller kan skade TRIPMONSTERs legitime rettigheter og/eller kan forårsake direkte eller indirekte tap.

Med det som formål skal brukeren unnlate å bruke noe innhold på nettstedet til formål eller følger som er illegitime, forbudte, skadelige for rettighetene og interessene til tredjeparter eller som på noen måte kan skade, gjøre ubrukelig, overbelaste, forringe eller forhindre normal bruk av nettstedet, datamaskinutstyr og dokumenter, filer og alle typer innhold lagret på noe datautstyr (hacking) av selskapet, eller andre brukere eller enhver annen internettbruker (maskinvare og programvare).

I overensstemmelse med ovenstående påtar brukeren seg å bruke innholdet som er gjort tilgjengelig for nettstedbrukere, inklusiv, men ikke begrenset til, tekster, fotografier, grafer, bilder, ikoner, teknologi, programvare, lenker og annet audiovisuelt innhold eller lydinnhold, så vel som deres grafiske design og kildekoder (heretter benevnt «innhold»), i overensstemmelse med loven, de gjeldende generelle vilkårene og betingelsene, andre notiser, brukerreguleringer og instruksjoner som de er gjort kjent med, så vel som generelt akseptert allmenn moral og ro og orden, og forplikter seg især til å unnlate å:

 • reprodusere, kopiere, distribuere, gjøre tilgjengelig eller på noen annen måte offentlig kommunisere, omskape eller modifisere innholdet, med mindre det er gitt tillatelse til å gjøre dette av innehaveren av de gjeldende rettigheter, eller hvis det er tillatt ved lov;
 • eliminere, manipulere eller på noen annen måte endre opphavsretten og andre identifikasjonsopplysninger under TRIPMONSTERs rettighetsforbehold, digitale fingeravtrykk eller noen andre tekniske midler opprettet for å anerkjenne disse rettighetene.

Brukeren skal avstå fra å skaffe eller forsøke å skaffe innholdet ved bruk av andre midler eller prosedyrer enn de som, passende har blitt gjort tilgjengelige for dem til det formålet eller har blitt anvist til dette formålet på nettstedet der innholdet befinner seg eller generelt, vanligvis blir brukt på internettet til dette formålet, gitt at de ikke innebærer en risiko for å skade eller gjøre nettstedet, tjenestene og/eller innholdet ubrukelig.

Det er forbudt å bruke grafikken og tekstfilene på nettstedet til kommersielle formål og/eller etterfølgende distribusjon. Bildene og audiovisuelle ressurser tilgjengelige her er utelukkende til bruk for brukerne av nettstedene og kun til informative formål. Det er derfor forbudt å bruke dem for å illustrere aktivitetene, produktene eller arrangementene til andre selskaper, tjenester eller produkter.

1.5 Brukeren forplikter seg til å respektere de immaterielle rettighetene til TRIPMONSTER og enhver annen tredjepart. Bruken eller bevilgningen av tilgang til nettstedene omfatter ikke bevilgning av noen rettigheter til varemerker, handelsnavn eller noen andre kjennetegn brukt deri.

Brukeren kan laste ned nettstedet på terminalen sin utelukkende til privat bruk, uten noe kommersielt formål, og kan derfor ikke utnytte, reprodusere, distribuere, endre, offentlig kommunisere, tildele, omskape eller bruke innholdet på nettstedet til offentlige eller kommersielle formål.

Innholdet er åndsverket til TRIPMONSTER eller tredjeparter som har overdratt innholdet frivillig, og brukeren kan ikke tolke det slik at denne på noen måte har fått tildelt noen av driftsrettighetene eller noen andre rettigheter som eksisterer eller kan eksistere over det gitte innholdet, ut over det som er strengt nødvendig for egnet brukt av nettstedene.

1.6 TRIPMONSTER garanterer ikke tilgjengeligheten eller kontinuiteten til driften av nettstedet. Når det rimeligvis er mulig, vil avbrytelser i driften av nettstedene bli varslet på forhånd.
Tilgangen til nettstedene er av en ubestemt varighet; ikke desto mindre forbeholder TRIPMONSTER seg retten til å suspendere tilgangen uten varsel for brukere som anses for å ha brutt reglene for bruk av nettstedet, og til å gå til passende rettslige skritt.

1.7 TRIPMONSTER frasier seg ethvert ansvar for tap og uheldige konsekvenser av enhver art som kan stamme fra: avbrytelse av driften av nettstedet eller manglende evne til å tilgå nettstedene; personvern og sikkerhet i bruk av nettstedene fra brukerens side, og/eller tilgang fra uautoriserte tredjeparter; enhver overførsel av elementer med en negativ innvirkning på datasystemer; og nøyaktigheten, allsidigheten og den rettidige oppdateringen av innhold på nettstedene.

2. Samtykke

2.1 Via TRIPMONSTER nettsteder kan brukeren få tilgang til informasjon om tredjeparts produkter og tjenester relatert til turisme og reise, og kan i visse tilfeller bestille og kjøpe noen av de gitte produktene eller tjenestene via de tilsvarende leverandørene, som flyselskaper eller pakkreiseoperatører.

2.2 Salget av reisetjenester og andre turistprodukter og -tjenester til brukeren via nettstedet, vil bli gjort av TRIPMONSTER, et reisebyrå med de nødvendige tillatelsene og lisensene til å utføre sin aktivitet.

2.3 Bestillingen eller kjøpet av produkter eller tjenester fra leverandører eller pakkereiseoperatører valgt av brukeren, skal være underlagt de spesifikke vilkårene og betingelsene fastlagt i hvert tilfelle av disse leverandørene og pakkereiseoperatørene. Brukeren samtykker til å godta og overholde vilkårene og betingelsene for kjøp som er fastsatt av enhver leverandør eller organisator som brukeren velger å inngå kontrakt med, inklusiv, men ikke begrenset til, betaling av alle utestående beløp og overholdelse av alle regler og restriksjoner i tilgjengeligheten av priser, produkter og tjenester. Alle spesielle regler eller restriksjoner som påvirker visse priser, produkter eller tjenester valgt av brukeren, kan tilgås i den spesifikke informasjonen på reservasjonen din i avsnittet Mytrips på nettstedet vårt.

3. Slik kjøper du tjenester

3.1 For å kjøpe en tjeneste på nettstedene våre, må du fullføre følgende trinn:

 • Velg den nødvendige tjenesten via søke- og tilbudsprosessene på nettstedene våre.
 • Gå til betalingssidene der du må angi de nødvendige opplysningene for å kjøpe tjenesten.
 • Angi opplysningene om tjenesten og personlige opplysninger som for eksempel antall passasjerer, navn, telefonnummer, e-postadresser, alder osv.
 • Godta betingelsene som er angitt på betalingssidene.
 • Og få en bekreftelsesindikator som vil bli gitt etter at ovenstående krav har blitt fullført.
 • Når kjøpet har blitt formalisert, vil brukeren få tilsendt informasjonen og dokumentene som kreves for å levere de kjøpte tjenestene. Hvis det oppdages en feil som angår den kjøpte tjenesten eller kundens navn, må brukeren omgående kontakte TRIPMONSTERs kundeserviceavdeling. TRIPMONSTER fungerer utelukkende som et mellomledd for tilbydere av turismetjenester og kan derfor ikke garantere at eventuelle feil som oppdages vil bli korrigert kostnadsfritt. Dessuten vil TRIPMONSTER oppkreve et administrasjonsgebyr på 50 euro (inklusiv moms) per passasjer i alle tilfeller.

4. Bestillingsvilkår og -betingelser

4.1. Avbestillinger og endringer:

4.1.1 Hvis et flyselskap stanser driften på grunn av insolvens eller av enhver annen grunn, skal TRIPMONSTER, i sin egenskap av mellomledd, varsle passasjerer om de gitte omstendighetene sammen med enhver annen relevant informasjon TRIPMONSTER har. I slike tilfeller må passasjeren kreve refusjon av ubrukte billetter fra flyselskapet fordi befordringsavtalen er formalisert mellom passasjeren og flyselskapet som selger flygningen.

4.1.2 Bemerk at hvis du kjøper en returbillett, men ikke bruker utreisen, forbeholder visse flyselskaper seg retten til å avbestille returreisen. Hvis du ikke har tenkt å bruke utreisen, anbefaler vi at du konsulterer TRIPMONSTER eller flyselskapet direkte minst 48 timer før flyavgang.

5. Gebyr for reisebyråtjenester: Kostnader til administrasjon, avbestilling, endring og refusjon

5.1 Under dekret 99/1996 av 27. juni, som regulerer utøvelsen av aktivitetene til reisebyråer i Madrid-provinsen, artikkel 19, mottar TRIPMONSTER et servicegebyr for sine flybillett-byråtjenester. Kunden eller brukeren av disse tjenestene vil tidligere ha blitt informert om servicegebyret.

5.2 Servicegebyret inkluderer administrasjonskostnader, disse er aldri refunderbare.

5.3 Ytterligere kostnader vil bli pålagt i følgende tilfeller:

 • € 50 (INKLUSIV MOMS) for telefonbestillinger.
  ENDRINGER, AVBESTILLINGER OG REFUSJONER

5.4 Hvis brukeren ber om det, kan endringer, avbestillinger og refusjoner knyttet til den kjøpte flyselskaptjenesten eller andre turismetjenester bli arrangert via TRIPMONSTER, såfremt flyselskapet eller tjenestetilbyderen og kjøpsprisen tillater endringen, avbestillingen eller refusjonen.

 • € 50 (INKLUSIV MOMS) per passasjer for å administrere endringer eller avbestillinger.

5.5 I alle tilfeller vil brukeren være ansvarlig for å varsle TRIPMONSTER skriftlig innenfor deres åpningstid om den ønskede endringen, avbestillingen eller refusjonen, og deretter bli informert om hvorvidt dette kan gjøres og om det er noen gebyrer og skritt å foreta.

5.6 Priser og betalinger

5.6.1 TRIPMONSTER aksepterer debet- og kredittkortbetaling med Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Visa Electron og Maestro samt betalingsmetodene Paypal, CB, JCB, Ideal og Trustly.

5.6.2 Visa og Mastercard har utviklet et sikkert nettbetalingssystem. Det sikre elektroniske betalingssystemet er basert på at kortutstederen (bank eller sparebank) identifiserer kortholderen før nettbetalingen autoriseres. TRIPMONSTER slutter seg til denne sikkerhetsprotokollen, så når produktet som skal kjøpes har blitt valgt og du har lagt inn kortnummeret ditt, vil kortutstederens vindu åpnes og be om din identifikasjon, ved å vise ett av følgende ikoner:

5.6.3 Kortopplysningene og passordene dine er beskyttet av dette sikkerhetssystemet fra det øyeblikk de blir lagt inn. Når identifikasjonen er fullført, varsler utstederen TRIPMONSTER om at kortholderen foretar kjøpet slik at prosessen kan fullføres. Hvis identifikasjonen ikke er tilfredsstillende, varsler utstederen TRIPMONSTER slik at man kan handle i henhold til dette. Vinduet er utenfor TRIPMONSTERs kontroll, og utstederen er ansvarlig for enhver hendelse som måtte oppstå med det. Hvis du havner i en slik situasjon, må du kontakte utstederen.

5.6.4 Betalingsmetoden og sikkerhetskravene i kjøpsprosessen er i overensstemmelse med det velkjente PSD2-direktivet i europeisk lovgivning som regulerer vilkårene for betalingstjenester og elektroniske betalingstransaksjoner. Det ble overført til spansk lovgivning ved kongelig resolusjon 19/2018 av 23. november om betalingstjenester og andre hastetiltak på det økonomiske området. I TRIPMONSTER berører det kjøp betalt med bankkort.

Et av PSD2s hovedformål er å forbedre nettsikkerheten og styrke beskyttelsen mot svindel ved nettbaserte banktransaksjoner.

Ett av de viktigste sikkerhetstiltakene er den obligatoriske innføringen av SCA (Strong Customer Authentication) for alle elektroniske kjøp fra 1. januar 2021, gitt at ingen av unntakene i reguleringen er gjeldende. Denne sterke autentiseringen krever bruk av 2 faktorer, og det kan velges mellom: noe brukeren kjenner (f.eks. passord), noe brukeren har (f.eks. mobil) og hvem brukeren er (f.eks. fingeravtrykk eller ansikt). Den første faktoren er ikke lenger tilstrekkelig, 2 faktorer kreves (2-faktorautentisering eller SCA).

Den sikre kjøpsprosessen og autentiseringskravene avhenger av den utstedende banken og kan bestå av en kode du mottar på SMS + en ytterligere faktor, eller godkjenning via bankens app. Finn ut hva din bank gjør så du er klar til å foreta dine neste kjøp.

Brukeren er ansvarlig for trygg oppbevaring og beskyttelse av elementene som brukes i autentiseringsprosessen, og TRIPMONSTER har intet annet ansvar over dem.

5.7 Refusjoner

Refusjoner, der dette aksepteres, skal foretas med betalingsmetoden som opprinnelig ble brukt ved bestilling, dersom de skal utbetales til brukeren som opprinnelig foretok betalingen.

5.8 Migrasjon og helsekrav

Hvert land har makten til å opprette sine egne innreisekrav og til å opprette helsekrav for statsborgere fra andre land. Bemerk at slike krav vanligvis varierer avhengig av passasjerens nasjonalitet.

Reglene for passord og visum kan bli endret, så du må konsultere den relevante ambassaden lenge før besøket ditt.

Det er utelukkende brukerens ansvar å få den nødvendige dokumentasjonen for å foreta reisen, inklusiv passord, visum og helsedokumenter. Ethvert tap som skyldes manglende dokumentasjon står for brukerens regning, og især kostnadene ved å avbryte reisen og eventuell tilbakesending til hjemlandet.

Vi anbefaler derfor at du alltid sjekker de ulike formalitetene for den gitte destinasjonen og transittlandene og tiden det tar å fullføre alle de relevante trinnene.

5.9 Enkeltreiser

For å komme inn i de fleste land, må du ha en returbillett fra det landet og tilstrekkelige midler til å bli i området i tidsrommet som er angitt på reisedokumentene dine. Vi anbefaler at du sjekker med konsulatet i destinasjonslandet før du kjøper billettene dine. Hvis du ikke overholder dette eller noen av de andre immigrasjonskravene, kan det hende at flyselskapet nekter deg ombordstigning.

6. Vilkår og betingelser og produkter og tjenester – Flygninger

6.1 Prisrestriksjoner

6.1.1. TRAVELGENIO SL handler til enhver tid i egenskap av mellomledd mellom brukere og flyselskapene som brukerne direkte formaliserer befordringskontrakten med. Du gjøres herved kjent med at de spesifikke vilkårene og betingelsene for hver pris når det gjelder endringer og avbestillinger, er fastlagt av hvert enkelt flyselskap, og det er brukerens ansvar å sikre at brukeren forstår at når man bekrefter sitt kjøp, godtar man disse vilkårene og betingelsene.

6.1.2 Hvis, grunnet årsaker som kan tilskrives brukeren, brukeren ikke dukker opp til flygningen, vil dette forårsake en «no show». Husk at innenfor billettens gyldighetsperiode kan du alltid be om refusjon av refunderbare, ubrukte skatter og avgifter.

6.1.3 For frivillige avbestillinger av reisen fra passasjerens side, anbefaler TRIPMONSTER at du tilkjøper våre avbestillingsprodukter når du reserverer billetten din.

6.2 Priskombinasjoner

6.2.1 Med det formål å tilby deg de beste og mest omfattende alternativene for reisen din til enhver tid, kan systemet vårt kombinere to «enveispriser» i stedet for en «returpris». Dessuten, i tilfelle av priskombinasjon vil det ved endringer og avbestillinger være slik at de spesifikke vilkårene og betingelsene for hver pris gjelder.

6.2.2 Iblant, og med det formål å tilby de mest konkurransedyktige prisene, tilbyr søkemaskinen vår flykombinasjoner som kombinerer to bestillinger, én for utreisen og den andre for returreisen. Når du bestiller dette alternativet, vil det bli foretatt én bestilling for utreiseflygningen og en annen bestilling for returflygningen, med to ulike referanser, som behandles som uavhengige reservasjoner ved endringer og avbestillinger, i henhold til de spesifikke vilkårene og betingelsene for hvert av de involverte flyselskapene.

6.3 Spesifikke vilkår og betingelser for lavprisflygninger

6.3.1 TRIPMONSTER tilbyr muligheten for å reservere billetter med lavprisflyselskap. Billetter fra lavprisflyselskap blir ikke utstedt av TRIPMONSTER, men av flyselskapet, og dermed formaliserer passasjeren befordringskontrakten direkte med flyselskapet.

6.3.2 Etter at flyselskapet har bekreftet bestillingen din, vil du motta en bekreftelse via e-post fra TRIPMONSTER med detaljene om flyreisen din.

6.3.3 Hvis du vil foreta endringer eller be om spesialtjenester, må du kontakte flyselskapet direkte. TRIPMONSTER kan ikke foreta endringer eller refusjoner for lavprisbestillinger da de ikke handler som byrå for lavprisflyselskaper. Bekreftelsen per e-post som vi sender til deg, inneholder flyselskapets kontaktopplysninger.

6.3.4 Bemerk at ingen av lavprisflyselskapene tillater transport av kjæledyr, og det er begrensninger på tillatelse til spesialtjenester. Du må kontakte dem for å finne det ut.

6.3.5 Barn under 14 år kan ikke reise uten en voksen på 16 år eller eldre. Lavprisflyselskaper tillater vanligvis ikke ombordstigning til uledsagede barn under 14 år.

7. Ytterligere vilkår og betingelser som gjelder

Passasjerrettigheter under EF-forordning 261/2004.

Bemerk at hvis du reiser innenfor eller utenfor EU, kan du ha rett til kompensasjon fra det aktuelle flyselskapet i tilfelle av kanselleringer, forsinkelser eller hvis du nektes ombordstigning.

Finn mer informasjon om EF-forordning 261/2004, her.

For å foreta et kjøp på nettstedene, vil brukeren bli bedt om identifikasjonsopplysningene til passasjerene / de reisende og betalingsmetoden. Denne prosessen utføres i flere trinn. Når disse opplysningene har blitt lagt inn, og før du kan foreta kjøpet, vil du få vist opplysningene slik at du kan sjekke dem og deretter gå videre til kjøpet. Dessuten, når kjøpet har blitt foretatt, vil du få tilsendt en bekreftelse per e-post med alle opplysningene om kjøpet og kjøpsbeviset.

Det er ekstremt viktig og alene brukerens ansvar å sjekke grundig identifikasjonsopplysningene som legges inn når man foretar reservasjonen, som for eksempel fornavn og etternavn, dokument- eller passnummer, e-postadresse, telefonnummer osv., for når billettene har blitt bestilt eller tjenestebevisene er utstedt, vil endringer eller avbestillinger medføre kostnader og gebyrer.

Brukeren må ha gjennomført betalingen før bestillingen kan bekreftes.

TRIPMONSTER forbeholder seg retten til å be om ytterligere informasjon fra kunden for å verifisere kjøpet.

Det å foreta en bestilling innebærer at kunden forplikter seg til å tillate at kreditt- eller debetkortet som denne fremviser, belastes. Hvis det ikke er mulig å belaste kredittkortet (avvist transaksjon), skal kunden være klar over at da bestillingen ikke har blitt betalt, kan den ikke bekreftes.

Flybilletter betales med kreditt- eller debetkort før billettene utstedes.

Prisene som er angitt på nettstedene, inkluderer flyplasskatt. De inkluderer ikke kostnadene til visum, eller avreiseskatter for et område, disse kan betales i lokal valuta eller i amerikanske dollar på stedet. Endringer i den gjeldende prisen på grunn av forsinket betaling for bestillingen fra bestillingstidspunktet til tidspunktet der billettene utstedes, skal videreføres til kunden.

Brukeren må sjekke flyselskapet, referansen og prissystemet som gjelder når denne anskaffer tjenesten.

8. Rettigheter, begrensninger og jurisdiksjon

8.1.- Opphavsrett og immaterielle rettigheter

Alt innholdet på nettstedet (inklusiv tekst, bilder, varemerker, design, programvare osv.) er TRIPMONSTERs eller deres innholdsleverandørs eiendom, og er beskyttet og anerkjent nasjonalt og internasjonalt. Det kan ikke kopieres, brukes eller distribueres på noen måte uten uttrykkelig tillatelse fra TRIPMONSTER.

8.2 Gjeldende lov

På alle punkter er de gjeldende generelle vilkår og betingelser regulert av spansk lov.

8.3 Ansvarsregler under EU-lovgvning og Montreal-konvensjonen

Som angitt over er befordringskontrakten formalisert direkte mellom brukeren og flyselskapet som driver de valgte flygningene.

Passasjerene anbefales å sjekke inn minst halvannen time (90 minutter) før flygningen ved nasjonale flygninger og to og en halv time (150 minutter) ved internasjonale flygninger, og hvis flygningen har en amerikansk flyplass som destinasjon eller mellomlanding, tre timer (180 minutter) før.

Husk at hvis bagasjen din ikke ankommer eller hvis den er skadd ved ankomst til flyplassen, må du straks utfylle PIR-skjemaet (Property Irregularity Report) på den aktuelle flyplassen.

9. Informasjon om retten til oppheving

Brukeren har rett til å oppheve en kontrakt i visse tilfeller uten å måtte begrunne sin beslutning eller betale noen straff.

Under artikkel 103, del 1) av den kongelige resolusjon 1/2007 av 16. november, som bekrefter den reviderte teksten i den generelle forbrukerloven og andre tilleggslover, gjelder ikke retten til oppheving av kontrakter for levering av innkvarteringstjenester for andre formål enn bolig, varetransport, leie av kjøretøy, mat eller tjenester knyttet til fritidsaktiviteter hvis kontraktene gjelder for en spesifikk dato eller utførelsesperiode.

Med hensyn til persontransport, under artikkel 93 k) i den kongelige resolusjon 1/2007, som bekrefter den reviderte teksten i den generelle forbrukerloven og andre tilleggslover, gjelder reguleringen av fjernsalg (bortsett fra artikkel 98.2) ikke for kontrakter omhandlende passasjertransporttjenester. Derfor gjelder retten til oppheving ikke ved bestilling av passasjertransporttjenester. Hvis brukeren uttrykker et ønske om å avbestille de kjøpte billettene, skal avbestillingsvilkårene og -betingelsene for det aktuelle selskapet være gjeldende.

10. Konfidensialitet

10.1. TRIPMONSTER respekterer din rett til privatliv. Vi forstår hvor viktig det er å bevare opplysningene som identifiserer deg fortrolig og sikkert. Med det som formål, med hensyn til konfidensialitetspolitikken vår, vil vi informere deg om følgende:

10.2. Når du bestiller et produkt eller en tjeneste via nettstedet vårt, må du opplyse ditt navn, din e-postadresse, kreditt- eller debetkortnummer, kortets utløpsdato og ditt telefonnummer. Disse opplysningene gjør det mulig for oss å behandle bestillingen din og informere deg om statusen på den.

10.3. Hvis du deltar i en konkurranse eller en kampanje, vil vi be om ditt navn, din postadresse og e-postadresse. Disse opplysningene er nødvendige for å organisere konkurranser og varsle vinnerne.

10.4. Vi overfører ikke personopplysningene dine til noen tredjepart utenfor organisasjonen vår. Hvis du bestiller eller kjøper et produkt eller en tjeneste via nettstedet vårt, kan vi imidlertid gi de nevnte opplysningene til tredjeparter som TRIPMONSTER har forretningsrelasjoner med, uansett hvor i verden de befinner seg. Vi kan også forsyne de nevnte tredjeparter med global statistikk om våre salg, kunder, datatrafikk og annen nettstedinformasjon, men disse statistikkene vil ikke inkludere noe data som kan identifisere deg personlig.

10.5. Vi innsamler og bruker utelukkende personopplysninger som vi anser som nødvendige for å kunne tilby skreddersydde tjenester i høy kvalitet, som kan omfatte råd og informasjon om våre produkter og tjenester og muligheter som vi mener kan være gagnlige for deg.

10.6. Ved å registrere deg hos TRIPMONSTER og uttrykkelig godta å motta nyhetsbrevene våre, aksepterer brukere også å motta nyttig informasjon fra selskaper som vi tidligere har utvalgt, for å sende deg tilbud, markedsføring og anbefalinger om produkter og tjenester som vi tror kan være av interesse for deg.

10.7. Vi sender alle de nødvendige opplysningene til tilbyderen du velger når du foretar en bestilling via nettstedet vårt, og vi ber deg rette deg etter de samme reglene.

10.8. Vi har også strenge sikkerhetsprosedyrer for oppbevaring og tilgjengeliggjøring av data for å forhindre enhver uautorisert tilgang til dem, i henhold til loven og databeskyttelse og garanti for digitale rettigheter, 3/2018 som gjelder i Spania.

11. Bruk av informasjonskapsler

11.1. Informasjonskapsler er små stykker av informasjon som nettleseren lagrer på harddisken til datamaskinen din. Hver gang du besøker TRIPMONSTERs nettsted vil serveren vår gjenkjenne informasjonskapselen og gi oss informasjon om ditt seneste besøk. De fleste nettlesere godtar bruken av informasjonskapsler automatisk, men nettleserinnstillingen kan vanligvis endres for å stoppe dette. Selv om du beslutter deg for ikke å akseptere informasjonskapsler, kan du fortsette å bruke de fleste av tjenestene på nettstedet vårt, inklusiv kjøp av produkter eller tjenester.

11.2. Hvis du på noe tidspunkt ønsker å sende oss en kommentar eller klage på måten vi bruker personopplysningene dine på, så gi oss beskjed via kontaktskjemaet vårt.

12. Databeskyttelse

Personopplysninger som brukere gir for å bruke nettstedet, er gjenstand for personvernpolitikken som finnes i «Databeskyttelse».

12.1.- OPPHAVSRETT OG IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alt innholdet på nettstedet (inklusiv tekst, bilder, varemerker, design, programvare osv.) eies av TRIPMONSTER eller deres innholdsleverandører, og er beskyttet og anerkjent nasjonalt og internasjonalt. Det kan ikke kopieres, brukes eller distribueres på noen måte uten uttrykkelig tillatelse fra TRIPMONSTER.

13. Bruk av nettstedene

Nettstedene er utelukkende til brukernes personlige bruk. De kan ikke endres, reproduseres, dupliseres, kopieres, distribueres, selges, videreselges eller på annen måte utnyttes til kommersielle eller noen andre formål. Du forplikter deg til ikke å bruke dette nettstedet til ulovlige eller forbudte formål.

14. Lenker til andre nettsteder

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som TRIPMONSTER ikke har noen kontroll over og som TRIPMONSTER åpenbart ikke påtar seg noe ansvar for. TRIPMONSTER støtter ikke eller garanterer ikke for noen av disse tredjeparts nettstedene, disse har kun blitt inkludert for brukernes bekvemmelighet.

15. Prosesser, drøftelser og klager

Brukere kan sende sine forespørsler om prosesser, drøftelser og klager til TRAVELGENIO, D.L. ved bruk av følgende kontaktopplysninger:

MyTrips eksklusive nettsted for kundeserviceprosesser der du finner detaljert informasjon om bestillingen din og du kan påbegynne dine forespørsler om avbestilling, endring, sjekke betaling osv.

Postadresse: Calle Albasanz 15, Edificio A, 2º izq., 28.037 Madrid

E-post: [email protected]

Sluttelig finner du via følgende lenke informasjon om EUs nettbaserte konfliktløsningsplattform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Tripmonster.no bruker informasjonskapsler

Disse brukes til ulike formål. Ved å klikke på “Alle informasjonskapsler” godtar du vår erklæring om Personvern og informasjonskapsler , og vi mottar de ikke-funksjonelle informasjonskapslene. Via disse ikke-funksjonelle informasjonskapslene kan Tripmonster.no henvende seg til deg på et annet nettsted basert på sidene du har besøkt.

Vis mer
Alle informasjonskapsler Nødvendige informasjonskapsler